Сопраностун үн механизмдерин түшүнүү

Сопраностун үн механизмдерин түшүнүү
Сопраностун үн механизмдерин түшүнүү
Anonim

«Аэродинамикалык параметрлердин анализи классикалык жана лирикалык сопрано ырчыларындагы үн механизмдеринин физиологиялык негиздерин түшүнүүгө мүмкүндүк берет». Бул доктор Мария Узканганын изилдөө иштери Наварре университетинин ооруканасынын Үн лабораториясында жүргүзүлгөн PhD диссертациясынын корутундусу.

Иште 19 классикалык жана жеңил классикалык сопрано ырчылардын ырдоосу талдоого алынып, ырдалган үндүн чыгышы үчүн колдонулган физиологиялык механизмдерди аныктоо максатында жүргүзүлгөн. Изилдөө үнүнүн орточо, жогорку жана өтө жогорку жыштыктарына, ошондой эле пасаджого жыштыктарга жана реестрдеги өзгөрүүлөргө, анын жардамы менен тигил же бул үн механизми өзгөртүлгөн. Бул үчүн, сопранолордон мурда белгиленген көнүгүүлөрдү колдонуп ноталарды чыгаруусу талап кылынган.

Сопраноздун үн механизмдерин түшүнүү Ал аэродинамикалык көз караштан алганда классикалык сопрано ырчыларынын үнүнө катышкан физиологиялык механизмдерди талдоочу биринчи изилдөөлөрдүн бири болгон. Катталган аэродинамикалык көрсөткүчтөр белгилүү жыштыктарда жана интенсивдүүлүктө ырдап жатканда үн аккорддору аркылуу өткөн абанын фонотикалык агымы жана басымы болгон. Бул иш регистрдин ар бир түрү, өзгөчө өтө жогорку жыштык үчүн физиологиялык механизмдерди мүнөздөөгө ийгиликтүү болду.

Тыянактар

Бул иштин уникалдуу аспектилеринин бири – анда опералык сопранолор ырдап жатканда колдонгон үн регистрлери, өзгөчө өтө бийик үн регистрлери жөнүндө абдан толук маалымат берилгени, алар буга чейин белгилүү болгон. Андан тышкары, анда колдонулган методология эффективдүү жана инвазивдик эмес экендиги көрсөтүлдү, бул үн механизмдеринин иштеши боюнча ырдоочу мугалимдер үчүн абдан пайдалуу болушу мүмкүн. Бул жакшы ырдаганды үйрөнүү үчүн эмес, ар бир реестр үчүн иштөө керек болгон үн органынын элементтерин түшүнүү үчүн курал. Ушундай жол менен үн кутусунун жана аккорддун бузулушуна алып келиши мүмкүн болгон үндү туура эмес колдонуудан сактайт.

Кулактын, мурундун жана тамактын адистеринин айтымында, бул иш ырдоочу үндүн физиологиясын жана физиологиясын изилдөөдө үн ооруларын диагностикалоо жана дарылоо үчүн колдонулган процедуралардын акустикалык жана аэродинамикалык анализин күнүмдүк жана бир убакта колдонууга мүмкүндүк берди..

Популярдуу тема